Obra Gràfica

Serveis Marc3 Girona

Obra GráficaObra Gràfica

Obres seriades i signades d’artistes reconeguts. Diferents tècniques d’obra gràfica, com ara litografies, serigrafies, gravats, xilografies entre d’altres.